Integritetspolicy

1. GDPR – DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

1.1. GDPR gäller sedan den 25 maj 2018 och ersätter tidigare nationell lagstiftning om hantering av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda individen på näten och reglerar hur företag får hantera individernas personuppgifter.

1.2. För Creopack är det viktigt att Kunder, leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med hur Creopack hanterar personuppgifter.

1.3. Creopack hanterar alla uppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredje part, såvida det inte finns en laglig grund för behandlingen. Ett sådant skäl kan vara att det krävs för att uppfylla Kundens beställning eller leverans.

1.4. Kunden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till Creopack. Creopack behandlar personuppgifter för Kundens räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. Creopack åtar sig härmed att behandla personuppgifter i enlighet med Kundens instruktioner, gällande lagstiftning och för att uppfylla sina förpliktelser enligt detta avtal. Creopack åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna och att tillämpa en lämplig säkerhetsnivå.

1.5. Samtliga personuppgifter ska behandlas varsamt och får inte delas med obehöriga. Åtkomst till personuppgifter ska begränsas till sådana personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

1.6. Creopack kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter utan medgivande från personen ifråga. Detsamma gäller även för e-postadresser.

1.7. Creopack använder Kundens uppgifter för att föra statistik samt för att kunna skicka elektronisk post så som information- och nyhetsbrev om Creopacks produkter, tjänster, nyheter och trender till Kunden. Creopack kan också använda uppgifterna för uppföljande kontakt.

1.8. För nyhetsbrevsutskick använder Creopack tredjepartstjänster. Det är Creopack som skapar nyhetsbreven och hanterar interna register. Nyhetsbreven skickas ut ca var 12e vecka och innehåller information om våra tjänster, erbjudande, nyheter och trender. Prisaviseringar och annan nödvändig information som Kunden kan behöva relaterat till Creopack affärsrelation med Kunden räknas inte som nyhetsbrevsinnehåll.

1.9. Kunden kan när som helst avregistrera sig från ett nyhetsbrev eller enkätundersökning genom att klicka på länken Avregistrera i sidfoten i nyhetsbrevet.

1.10. Kunden finns i Creopacks utskickslista för Creopacks nyhetsbrev om Kunden är eller har varit i kontakt med Creopack, antingen genom att Kunden handlat, efterfrågat offert, interagerat på hemsidan eller kommit i kontakt med Creopack via andra kanaler.

1.11. Kunden kan alltid kontakta Creopack vid frågor eller funderingar som rör detta, vänligen skicka då ett e-postmeddelande till info@creopack.se